cerdded ar y traeth yn y Borth

Llety i ddefnyddwyr Llwybr yr Arfordir

Rhaeadr Tresaith

Croeso i gerddwyr!

Mae gan Geredigion amrywiaeth helaeth o westai o safon, tai llety, llefydd gwely a brecwast, llefydd hunanarlwyo, hosteli a pharciau gwyliau. Mae llawer o’r rheiny yn cymryd rhan yn y cynllun ’Croeso i Gerddwyr’, gan gynnig cyfleusterau ychwanegol megis ystafelloedd gwlyb.

Gallwch ehangu eich gorwelion drwy fanteisio ar y cynllun cludo bagiau, Cab-a-Bag, sy’n mynd â’ch bagiau o un gwesty i’r llall wrth i chi gerdded.

Dilynwch y dolenni cyswllt isod i gael mwy o wybodaeth am lety:

www.darganfodceredigion.co.uk - y wefan twristaeth swyddogol ar gyfer Ceredigion.