Heritage Coast at Ynys Lochtyn

Arfordir Treftadaeth

Mwnt

Mae arfordir Bae Ceredigion rhwng aberoedd y Dyfi a’r Theifi yn cynnwys amrywiaeth gyfoethog o arfordir – twyni Ynyslas, stormdraethau, baeau tywodlyd a chlogwyni uchel. Dynodir rhai o’r tirweddau arfordirol gorau yn ‘Arfordir Treftadaeth’.

Mae 2007 yn dynodi 25ain mlynedd yn hanes Arfordir Treftadaeth Ceredigion. Mae’r Arfordiroedd Treftadaeth yn cwmpasu’r darnau gorau o arfordir Cymru a Lloegr sydd heb ei ddatblygu. Nod rheoli’r Arfordir Treftadaeth yw sicrhau eu cadw a hyrwyddo mynediad iddynt a mwynhad.

Mae Arfordir Treftadaeth Ceredigion yn cwmpasu 22 milltir (35 cilomedr) o arfordir mewn pedair rhan:

  • Borth - Clarach
  • Ogof y Mynach - Llanrhystud
  • Ceinewydd - Tresaith
  • Pen-peles - Gwbert

Pennwyd y rhan rhwng Ceinewydd a Thresaith yn ddiweddarach yn ‘Arfordir Etifeddiaeth Forol’, sef menter gymunedol a anelir at gadw bywyd gwyllt morol arbennig yr ardal, gan gynnwys y Dolffin Trwynbwl. Ers hynny, bu’r gymuned leol a’r Cyngor Sir yn gweithio mewn partneriaeth i helpu i gadw cymeriad arbennig yr Arfordir Treftadaeth Forol. Y fenter wirfoddol hon oedd y gyntaf o’i bath ym Mhrydain.

Yn ne Ceredigion canmolir yr Arfordir Treftadaeth gan Ardal Cadwraeth Arbennig Bae Ceredigion..