1 5

Agor Llwybr yr Arfordir Ceredigion

Dic Jones, bardd

Cynhaliwyd agoriad swyddogol Llwybr Arfordir Ceredigion ar y 3ydd o Orffennaf yng Ngwersyll yr Urdd, Llangrannog. Dadorchuddiodd Jane Davidson AC, Gweinidog dros yr Amgylchedd, Cynaladwyedd a Thai blinth gyda phennill ynglŷn ag arfordir Ceredigion gan y bardd lleol Dic Jones, a gadeiriwyd ddwywaith yn yr Eisteddfod Genedlaethol.

Taith gerdded chwe diwrnod

Nodwyd agoriad Llwybr yr Arfordir gan daith gerdded chwe diwrnod ar hyd Llwybr yr Arfordir, a drefnwyd gan y Cyngor Sir a Chymdeithas y Cerddwyr. Gan ddechrau ar y 4ydd o Orffennaf yng Nghei’r Tywysog Siarl, Aberteifi, anfonwyd cerddwyr llwybr yr arfordir ar eu ffordd gan Rhodri Morgan AC, y Prif Weinidog. Yna cerddodd Rhodri Morgan ar hyd rhan o’r arfordir ger Mwnt er mwyn edrych ar y gwaith a wnaethpwyd o dan brosiect Llwybr yr Arfordir. Jane Davidson & Keith Davies

Mwy

Am fwy o wybodaeth am lansio Llwybr yr Arfordir a nifer o luniau o'r digwyddiad, ewch i wefan y BBC.