Llefydd Dirgel

Gallwch ddod o hyd i bob math o ddirgelion ar arfordir amrywiol Ceredigion. Mae rhai ohonynt yn cuddio mewn llefydd anghysbell, a gan nad ydynt ar Lwybr yr Arfordir gallant fod yn anodd eu gweld, er nad ydynt ond tafliad carreg i ffwrdd. Mae rhai eraill dan y môr, dim ond yn dod i’r amlwg pan fo’r llanw ymhell allan. Lle bynnag y bônt, ac am ba bynnag reswm y maent yn cuddio, mae’r tlysau hyn yn barod i chi eu darganfod. Cliciwch ar lun neu deitl i weld mwy o luniau a chael rhywfaint o hanes am bob lleoliad.

Cofiwch gadw at yr Hawliau Tramwy Cyhoeddus wrth grwydro’r arfordir.

traeth

Traeth Bach


gwartheg ar y sarn

Sarn Cynfelyn

olion coed

Coedwig Danddwr


cildraeth

Traeth Gwrddon