yr odynau calch ger Craig-las cwtiad torchog
Rhan 5 – cyfanswm pellter o 11.9 cilomedr (7.4 milltir)

Aberaeron i Lanrhystud

olion trap pysgod

Dyma’r rhan hawddaf o Lwybr Arfordir Ceredigion, sydd yn mynd yn bennaf ar ben clogwyni meddal ar wastadeddau’r arfordir. Er bod y clogwyni’n rhai isel, dylid bod yn ofalus gan eu bod yn erydu’n gyflym a gallent fod wedi torri oddi tanynt.

Aberaeron i Aberarth

Pellter 3.1 cilomedr (1.9 milltir), gradd - hawdd

Map 1; i’r gogledd o Aberaeron

Aberarth i Lanon

Pellter 4.8 cilomedr (3.0 milltir), gradd – cymedrol / hawdd

Mae hanner ddeheuol y rhan hon yn mynd i fyny allt esmwyth i fyny Graig-ddu, tra bo’r hanner gorllewinol yn mynd yn eich dychwelyd i wastadeddau’r arfordir. Nid oes unrhyw gamfeydd ar y rhan hon o’r llwybr, a gellir mynd â choets gadair ar hyd y tir a thrwy’r gatiau yn rhwydd ar ran gogleddol y llwybr.

blaendraeth

Llanon

Gellir dilyn un o ddau drywydd drwy Lanon. Mae’r trywydd agosaf at y traeth yn mynd ger y maes parcio, ond gall fod yn anodd mynd heibio’r afon pan fo’r llif yn fawr ynddi. Mae’r trywydd drwy’r pentref hefyd ag arwyddion arno, ac mae’n galluogi cerddwyr i fynd i’r siop a defnyddio cyfleusterau eraill. Ceir mapiau ar naill ben y rhan hon.

Map 2; Llanon

Llanon i Lanrhystud

Pellter 4.0 cilomedr (2.5 milltir), gradd - hawdd

Mae pen deheuol y rhan hon o’r llwybr yn mynd tua’r mewndir am ychydig, cyn dychwelyd i’r clogwyni isel. Un o uchafbwyntiau’r rhan hon yw Craig-las (chwith eithaf) lle saif pedwar odyn calch mewn rhes.

Map 3; i’r de o Lanrhystud

 

Rhan 4 – Ceinewydd i Aberaeron

Rhan 6 - Llanrhystud i Aberystwyth