gweld yr haul yn machlud o Draeth Bach

Nid oes lle gwell i fod ar ddiwrnod braf o haf, ond peidiwch â disgwyl i mi ddweud wrthych chi ble i ddod o hyd iddo; y wefr fwyaf yw chwilio amdano.

clustog Fair

Traeth Bach

Traeth Bach

Ceir llawer o draethau bach yng Ngheredigion, a llawer mwy o amgylch Cymru.

Mae’r traeth hardd hwn yn gorwedd ar Arfordir Treftadaeth de Ceredigion. Gallwch ei gyrraedd o Lwybr yr Arfordir drwy gerdded ar hyd llwybr byr sy’n dilyn y nant. Ar waelod y llwybr bydd yn rhaid i chi sgramblo i lawr craig fechan, ond mae digon o le i roi’ch traed. Cofiwch gymryd gofal ar y llwybr hwn.

Bydd y llecyn hyfryd hwn yn fynych yn wag, a byth yn brysur, gan ei fod ychydig yn rhy bell o bob man i gael ei ddifetha. Prin y gellir gweld y traeth ar benllanw cymedrig, a bydd llanw mawr yn ei foddi’n llwyr, ond pan fo’r dŵr yn isel ceir ehangder hyfryd o dywod.

cildraeth tawel

Ar benllanw ymddengys fod yno ynys nid nepell o’r traeth, ond gan amlaf gallwch fynd ati drwy gerdded ar hyd y creigiau ar flaen y traeth. Mae yno ogof yn mynd yn syth drwy ganol y culdir hwn, ond ni ddylid mynd ati rhwng mis Awst a mis Hydref, gan y gallai fod morloi yno’n magu cenawon.

Mae’r cildraeth yn boblogaidd gyda dolffiniaid a morloi.

Pan fo’r llanw ar ddistyll, mae hefyd yn bosib cerdded ar hyd y pentir gogleddol ac ar hyd blaen y traeth islaw’r clogwyni, ond mae’n bwysig cymryd gofal rhag ofn i’r llanw eich dal.