Cwm Tydu

Cludiant Cyhoeddus

I gael rhagor o wybodaeth am gludiant cyhoeddus ewch i:

Afon Teifi

Trenau

Dim ond yng ngogledd Ceredigion y mae yno reilffordd. Er hynny, mae’r trên yn ffordd gyfleus o fynd at yr arfordir o’r rhan helaeth o ardaloedd mewndirol.

Gallwch fynd at Lwybr Arfordir Ceredigion o’r gorsafoedd yn Aberystwyth a’r Borth, ac mae modd cyrraedd Llwybr Arfordir Cymru yng ngogledd Ceredigion yng Nghyffordd Dyfi

Bysus

Mae yno fysus yn mynd i Aberystwyth o Gaerdydd ac Amwythig - Birmingham - Llundain.

Mae bysus yn mynd yn aml ar hyd ffordd yr arfordir rhwng Aberteifi ac (drwy Geinewydd ac Aberporth) ac i fyny i Fachynlleth. Ceir gwasanaethau hefyd rhwng Aberystwyth ac Aberaeron, Aberaeron - Llangrannog - Aberporth - Aberteifi, Aberystwyth a’r Borth a rhwng Aberteifi a Sir Benfro.

Tacsis

Mae Cabsafe yn wasanaeth sy’n galluogi pobl i dderbyn negeseuon testun ar eu ffonau yn cynnwys rhifau ffôn cwmnïau tacsis lleol sy’n gymeradwy dan y cynllun. Lle bynnag yr ydych yng Ngheredigion, anfonwch neges yn dweud ‘CAB’ i’r rhif 83222, ac fe gewch wybod am dacsis trwyddedig sydd ar gael yn yr ardal.